Afstandsonderwijs

Ook virtuele klas genoemd, afstandsonderwijs is mogelijk door gebruikt te maken van een eenvoudig internetverbinding.

Verschil met een klassikale opleiding

Het belangrijkste verschil met een klassikale opleiding is de interactiviteit. Op afstand zal interactiviteit minder aanwezig zijn en dit heeft meerdere redenen :

  • Technische redenen, wij vragen om de camera van uw PC niet te gebruiken. Het gevolg hiervan is dat wij niet kunnen zien of u al dan niet aan het volgen bent en of u de inhoud begrijpt.
  • Zelfs indien de programma’s toelaten om schermen te delen, kunnen wij niet van de ene deelnemer naar de andere switchen om na te vragen of alles goed gaat.
  • Het gesproken woord zal veel meer ‘gecontroleerd’ dienen te gebeuren, zo niet zal afstandsonderwijs leiden tot een kakofonie.

Organiseren van de opleiding

Afstandsonderwijs vraagt een grondige reorganisatie van het verloop van de opleiding. Wij proberen dit weer te geven in drie zinnen :

  • Uitleg en demonstratie : de lesgever licht de theorie toe en toont de handelingen op het scherm. De deelnemer volgt het scherm en voert niets uit.
  • Praktische omzetting : de deelnemers worden verzocht door de lesgever om de handelingen te reproduceren en de manipulaties te testen.
  • Oefeningen en verbeteringen : de lesgever zorgt voor oefeningen en geeft instructies. Hij helpt deelnemers die hulp nodig hebben om vervolgens over te gaan tot een gezamenlijke verbetering .

De interacties

Zoals wij reeds aangaven, is het belangrijkste probleem bij afstandsonderwijs, dat de communicatie een kakofonie kan worden. Dit probleem stijgt met het aantal deelnemers. Desalniettemin, bestaan er verschillende manieren van handelen. Afhankelijk van de groepssamenstelling :
<ul>

  • Enkele deelnemers (tussen 1 en 5).  Met een minimum discipline van iedere deelnemer kan normaal gezien iedereen zich uitdrukken met vocale communicatie.
  • Meerdere deelnemers  (tussen 5 en 15). De lesgever kan de vocale communicatie testen.  Indien de zelfdiscipline niet werkt, kan deze overschakelen naar semi-vocale communicatie (zie volgend punt).
  • Veel deelnemers (meer dan 15). Vanaf dat moment dient er met semi-vocale communicatie gewerkt te worden, zoals tijdens webinars. Alleen de lesgever spreekt en de deelnemers kunnen alleen tussenkomen per chat. In dat geval zal de lesgever met een moderator werken. Deze zal de berichten beheren, beantwoorden alsook de belangrijkste vragen overmaken aan de lesgever.
Copyright EasyPro© 2017. Site réalisé par PRISM. Tous droits réservés.
X